lunes, 11 de enero de 2016

2016 é o Ano de Aristóteles, segundo a UNESCO, a 2400 anos do nacimento do filósofo grego. 


Durante o 2016 conmemoraranse os 2400 anos do nacemento de Aristóteles, un dos pais da filosofía occidental. Para celebrar o acontecemento, a UNESCO decidiu declarar 2016 como "Ano de Aristóteles". Filósofos máis novos esperan que durante o ano de celebracións atópese definitivamente o libro perdido de Aristóteles sobre a risa, un libro que eloxiaba a vida lixeira, e que tanto molestaría aos conservadores.

O sabio non di todo o que pensa, pero sempre pensa todo o que di.

O noso carácter é resultado da nosa conduta
Aristóteles naceu no ano 384 a.C. en Estaxira, unha pequena localidade macedonia próxima ao monte Athos; da súa poboación natal procede unha designación habitual para referirse ao filósofo: o estaxirita. O seu pai, Nicómaco, era médico da corte de Amintas III, pai de Filipo II de Macedonia e, xa que logo, avó de Alexandro Magno. Nicómaco pertencía á familia dos Asclepíades, que se reclamaba descendente do deus fundador da medicina e cuxo saber transmitíase de xeración en xeración. Aristóteles foi iniciado de neno nos segredos da medicina, e que de aí lle veu a súa afección á investigación experimental e á ciencia positiva. Orfo de pai e nai en plena adolescencia, foi adoptado por Proxeno, ao cal podería mostrar anos despois a súa gratitude adoptando a un fillo seu chamado Nicanor. No ano 367, aos dezasete anos de idade, foi enviado a Atenas para estudar na Academia de Platón.

Para 2016 programáronse eventos en torno á figura de Aristóteles; de entre eles cabo destacar a celebración, entre o 23 e o 28 de maio, do Congreso Mundial Aristóteles, 2400 anos, que se celebrará na Universidade Aristóteles de Tesalónica, na antiga Estaxira e na antiga Mieza. O Congreso conta co apoio da Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), da Academia de Atenas, do Centro de Investigación de Filosofía Grega da Academia de Atenas e da Comisión Nacional Helénica para a UNESCO.

Fonte: http://www.radiodelmar.cl/rdm/2016-es-el-ano-de-aristoteles-segun-la-unesco-a-2400-anos-del-nacimiento-del-filosofo-griego/

No hay comentarios:

Publicar un comentario