jueves, 8 de enero de 2015

Aristóteles: Semellanzas e diferencias

ARISTÓTELES: relacións con outros pensadores*

Semellanzas
Diferenzas

Teoría hilemórfica
 1. A kínesis ou cambio. Principios do cambio
 • Con Heráclito, en tanto que ambos queren explicar o mundo como unha realidade cambiante.
 • Con Tomé de Aquino, o cal retomará toda a súa explicación da natureza (Física).
 • Cos empiristas e toda a nova ciencia moderna, pola importancia concedida ao empírico e á natureza en movemento.
 • de Platón e Parménides, posto que a estes non lles interesa explicar o cambio.
 • de todos os filósofos de corte idealista ou racionalista (Agostiño de Hipona, Descartes), porque desprezan a explicación do sensible.


Teoría hilemórfica

 1. A teoría causal
 • Cos filósofos de tipo empirista polo intento de explicar de forma completa a realidade observada a través dos sentidos.
 • Con Tomé de Aquino, o cal retomará toda a súa explicación da natureza (Física).
  (...)
 • Da nova ciencia moderna, en tanto que esta deixará de lado as causas formal e final, quedándose só coas causas material e eficiente.
 • Dos atomistas (presocráticos), que defenden que non se pode explicar o por que ou para que último das cousas. Isto é, rexeitarían as causas formal e final.
Teoría hilemórfica
 1. Xerarquía dos seres e modos de ser
 • Cos empiristas, e Tomé de Aquino, igual que nas anteriores.
 • Con Kant, polo seu intento de establecer categorías últimas ordenadoras e explicativas da realidade natural.

 • De Platón e os filósofos idealistas ou racionalistas, que desprezan os intentos de explicación do captado a través dos sentidos.

Teoría hilemórfica

4. O motor inmóbil
 • Con Tomé de Aquino, que retomará as explicacións aristotélicas da natureza e identificará o Primeiro motor inmóbil co Deus dos cristiáns.
 • Pode atopárselle certa semellanza co Demiurgo de Platón, ou co Nous de Anaxágoras, en tanto que principio explicativo último e racional da realidade. (...)
 • Da nova ciencia moderna, en tanto que esta non pretenderá ir máis alá dos datos dos sentidos, e só pretende describir a natureza sen buscar explicacións últimas.
  (...)
ARISTÓTELES: relacións con outros pensadores*

Semellanzas
Diferenzas


  A idea de cidadán
  5. Ética aristotélica...
 • Cos filósofos da antigüidade e do medievo en xeral (ata Maquiavelo, no Renacemento), que entenden a ética como moi ligada á política.
 • Con Sócrates e Platón, en tanto que cren nun ben (e verdade) absoluto.
 • Con Tomé de Aquino, o cal retomará gran parte da súa explicación da ética.
(...)
 • de Platón na seu concepto de ser humano, xa que este o entende como unha unión accidental entre corpo e alma, mentres que Aristóteles fala dunha unión esencial entre os mesmos. Así mesmo, diferénciase de Platón na súa idea de alma, xa que este afirma a preexistencia e inmortalidade das almas individuais e Aristóteles non.
 • De Platón, que tiña unha concepción moi teórica da ética, mentres que para Aristóteles é un saber práctico.
 • Dos sofistas, que mantiñan que o ben era relativo.
 • De Tomé de Aquino, en tanto que este identificará as virtudes intelectuais (dianoéticas) coa búsqueda e coñecemento de Deus. E ademais nas clases de virtudes, Tomé engadirá as virtudes teologais.
 • De Kant, que presenta unha ética formal, en tanto que a de Aristóteles, como todas as anteriores a Kant son éticas materiais (con contido). (...)

A idea de cidadán

  6. Idea de polis ...
 • Cos filósofos da antigüidade e do medievo en xeral (ata Maquiavelo, no Renacemento), que entenden a ética como moi ligada á política.
 • Con Platón na importancia concedida á polis e á cidadanía, así como ao concepto de xustiza. Tamén se asemella no desprezo á democracia, aínda que Aristóteles é máis moderado neste aspecto.
 • Con Marx, pola importancia concedida ao carácter social do ser humano. (...)
 • De Platón, xa que este fala fundamentalmente dunha polis e cidadán ideais, mentres que para Aristóteles a política é un saber práctico.


* De forma xeral, en todas as cuestións poden poñerse as semellanzas e diferenzas relacionadas coa crítica de Aristóteles á teoría platónica das ideas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario