martes, 14 de febrero de 2012

Filosofía moderna

Para profundar un pouco no marco histórico da filosofía moderna ou nalgunha das problemáticas abordadas nesta época, suxírovos o visionado dalgunhas películas: 
- Lutero (2003)
- Cromwell (1970)
- Galileo (1969)
- Mátrix (1999)


Como en ocasións anteriores, podedes mellorar a nota do exame desta parte, respondendo a un dos seguintes cuestionarios:


A) Para as tres primeiras películas, de tipo histórico:
 1. Resumo do argumento en 10-15 liñas e ficha técnica da película.
 1. ¿En que época se sitúa a película? Busca algunha información ao respecto.
 1. ¿En que lugar se sitúa a película? Busca información e pon un mapa do lugar.
 1. Describe tres personaxes da película (algún feminino e algún masculino).
 1. Propón ti tres preguntas posibles en torno ao argumento da película e indica as respostas.
 1. Describe as tres esceas que máis che gustaran.
 1. Propón un novo final para a película.
 1. Propón un título alternativo para a película e explica por que o elixiches.
9. Realiza unha pequena disertación na que recollas unha reflexión persoal sobre a Reforma Protestante, o paso a unha monarquía parlamentaria ou a revolución científica (segundo a película que visionaches).

10. Comentario persoal (¿Qué che gustou? ¿Qué non? ¿resultouche de fácil visionado? ¿aprendiches algo? ¿atopaches algo sorprendente?...)

B) Para a película Mátrix (para aproblemática da realidade e a aparencia): 
 1. Resumo do argumento en 10-15 liñas e ficha técnica da película.
 1. Explica os dous mundos de que se trata na película.
 1. ¿Poderías relacionar a película co mito da caverna de Platón? Explícao con certo detemento.
 1. Describe tres personaxes da película (algún feminino e algún masculino).
 1. Propón ti tres preguntas posibles en torno ao argumento da película e indica as respostas.
 1. Describe as tres esceas que máis che gustaran.
 1. Propón un novo final para a película.
 1. Propón un título alternativo para a película e explica por que o elixiches.
9. Realiza unha pequena disertación na que recollas unha reflexión persoal sobre á dificultade de distinguir o soño coa realidade facendo mención á dúbida metódica de Descartes

10. Comentario persoal (¿Qué che gustou? ¿Qué non? ¿resultouche de fácil visionado? ¿aprendiches algo? ¿atopaches algo sorprendente?...)

*Soamente pode facerse traballo de 1 película en relación a este tema (4).  A realización completa destas cuestións despois do visionado do filme, subirá ata 0,5 ptos sobre a cualificación do exame de Filosofía moderna I. A data límite de entrega é o xoves 15 de marzo. Poden enviarse as respostas por correo electrónico a: africa.lopez2@gmail.com

¡Ánimo, e a traballar, sen deixar de curiosear!


No hay comentarios:

Publicar un comentario